Het kan gebeuren dat je geconfronteerd wordt met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie en agressie. Het is prettig als je dan met je problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Deze persoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie die je geeft. De vertrouwenspersoon is bij alle vormen van grensoverschrijdend gedrag het eerste aanspreekpunt als je als lid, ouder, vrijwilliger, kaderlid, supporter of gast van onze vereniging wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden van de club of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Daarbij moet het gaan om ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de club afspeelt of heeft afgespeeld.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp indien nodig.

De vertrouwenspersoon kan het bestuur in kennis stellen van het feit dat er een melding is gemaakt van grensoverschrijdend/ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie (zonder vermelding van naam van de persoon in kwestie).

Bij ernstige incidenten, zoals seksuele intimidatie wordt er door de vertrouwenspersoon gewerkt volgens het protocol: Sociale veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren seksuele intimidatie van NOC*NSF (zie www.nocnsf.nl)

Hallo, ik ben Margriet van Wiek, ouder van 2 leden van de vereniging. Van mijn passie mijn beroep gemaakt en zo dus in de hulpverlening beland. Ik ben maatschappelijk werker. Vanuit mijn interesse in mensen en hun welzijn ben ik ook betrokken bij onze vereniging in meerdere rollen. Maar ook deze rol past mij goed.

Soms kun je tegen problemen aanlopen die je wilt delen met iemand. Ik hoop dat ieder lid van de club zich vrij voelt om mij dan te benaderen. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich binnen de vereniging veilig voelt en met plezier kan korfballen. Zoals hierboven al benoemd kun je soms geconfronteerd worden met allerlei situaties waarover je misschien met iemand wilt praten, zonder dat dit meteen in de openbaarheid terecht komt. Je mag mij dan altijd benaderen zodat we kunnen kijken wat er precies speelt en samen op zoek kunnen gaan naar een oplossing.
Ik wil nogmaals benadrukken dat alle informatie die met mij gedeeld wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Ik zal nooit stappen ondernemen zonder dit eerst met jou te overleggen.
Je kunt mij bereiken via email
vp@kvhoogkerk.com

Mijn taken zijn:

  • luisteren naar de klacht of het probleem;
  • in samenspraak met de persoon in kwestie bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing;
  • afhankelijk van de klacht of het probleem, doorverwijzen naar hulpverlening;
  • begeleiden van de aanvrager in het verdere verloop van de melding.

 Dus mocht je een vraag hebben, met een probleem rondlopen, schroom dan niet om mij een mailtje te sturen!