Indien je jonger bent dan 18 jaar dient dit formulier ingevuld te worden door je wettelijk vertegenwoordiger (ouder/verzorger).

Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Persoonlijke gegevensDoor het invullen van uw e-mailadres geeft u toestemming aan KV Hoogkerk om uw e-mailadres te gebruiken voor correspondentie met u (zoals het ontvangen van nieuwsbrieven en het oproepen voor een algemene ledenvergadering en het mailen van de bardienst).

Legitimatie


Korfbalverleden

Om te zorgen dat we je niet te hoog of te laag plaatsen in een team is er (eventueel) wat informatie nodig over je korfbalverleden.

Vrijwilligerswerkzaamheden

Ook onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Vele handen maken ligt werk is ook bij ons van toepassing. Voor maar enkele uren in de maand of jaar zijn wij al erg geholpen.

Als lid van KV Hoogkerk bent u gebonden aan de statuten van KV Hoogkerk.

Betaling / Incasso


Door het invullen van Uw IBAN nummer geeft u toestemming aan KV Hoogkerk om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank. U machtigt KV Hoogkerk contributie-bedragen van uw rekening af te laten schrijven vanwege het lidmaatschap. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze binnen 30 dagen laten terugboeken.
Bezig met versturen