Gasterra

Aanmelden nieuw lid


Om je aan te melden kun je hier klikken om het genoemde formulier te downloaden
Voor nadere informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met onze secretaris
 

Algemene informatie


Contributie 2017-2018

 

Bankrekeningnummer van KV Hoogkerk is IBAN-nummer NL03RABO0329414038,

De meeste leden maken gebruik van automatische incasso. Voor dit seizoen wordt er op de volgende momenten contributie geïncasseerd:
- 9 oktober 2017,
- 4 december 2017,
- 5 februari 2018 en
- 2 april 2018.

Als leeftijd geldt de leeftijd per 1 januari.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Nieuwe leden die gedurende het lopende seizoen lid worden betalen pro rato. Indien je gedurende het seizoen bedankt als lid, dien je het gehele seizoen te betalen.

Iedere zondagavond komt er een digitaal weekbericht uit. Wil je deze ontvangen klik dan hier om je aan te melden.
 

Vervoer

Ouders van jeugdleden worden per toerbeurt ingezet om naar de uitwedstrijden van zijn of haar kind te rijden. Als u bent ingedeeld en niet kunt rijden dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.


© KV Hoogkerk       |   Website gemaakt met SyndeoCMS   |   aantal hits : 15339