60 Jarig Jubileum – 4 September Feest ! Geef je op!

Geachte (jeugd)leden en genodigden,

Op 4 mei j.l. is het 60 jaar geleden dat de vereniging werd opgericht.
Dit heugelijke feit willen wij op 4 september a.s vieren.  Bij dezen nodigen wij u/je/jullie, leden en oud-leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom bij de vereniging. Voor alle jeugdleden van Nic./Hoogkerk vinden er leuke activiteiten plaats, waaronder een aantal clinics. Daarnaast is er een popcorn- en suikerspin kraam aanwezig en is er gratis ranja.
Rond 16.00 uur zal er een toespraak zijn van de voorzitter en vanaf 16.30 uur kan er worden gegeten.
Vanaf 18.00 uur is er live muziek en is er de mogelijkheid om met elkaar herinneringen op te halen, een drankje te drinken en uiteraard met elkaar een dansje te wagen. Om er zo een feestelijke en heugelijke dag van te maken.
Graag willen wij inventariseren hoeveel personen aanwezig zullen zijn op deze heugelijke dag. Daarom willen wij u/je/jullie vragen om via onderstaande link u/je/jullie op te geven voor dit jubileum.
Het eten voor de leden en genodigden wordt aangeboden namens de club. (NB dit geldt dus ook voor alle jeugdleden Nic./Hoogkerk). Wij hebben hiervoor een fantastische Foodtruck geregeld die heerlijke Griekse en andere lekkernijen aanbiedt (uiteraard is hier ook gewoon een patatje te verkrijgen).
Wij werken deze dag met muntjes. Alle aanwezigen krijgen 2 muntjes voor het drinken aangeboden door de club. Koffie en thee zijn deze dag gratis verkrijgbaar.
Voor niet leden/genodigden zoals ouders en broertjes/zusjes die geen lid zijn, geldt een gereduceerd tarief voor de hoofdmaaltijd. Bijvoorbeeld een Pita (eigengemaakt) met Gyros voor €5,-
Opgeven kan tot en met woensdag 17 augustus a.s.
We hopen u/je/jullie te zien op zondag 4 september a.s.!!!
Mede namens de commissie Hoogkerk 60 jaar

Bestuur KV Hoogkerk